Katekese

Undervisning av førstekommunionsbarn, født 2012-2013, begynte søndag 18. september. Neste gang blir søndag 25. september. Undervisningen begynner kl. 10 og varer til kl. 13. Barna deltar i høymessen.