Katekese

Undervisning av førstekommunionsbarn, født 2012-2013, begynte søndag 18. september 2022. Neste gang blir søndag 26. mars, så 16. april, 23. april, 7. mai, 21. mai, 4. juni og 11. juni. Undervisningen begynner kl. 10 og varer til kl. 13. Barna deltar i høymessen.