Katekese

Kristendomsundervisning for førstekommunionsbarn (født 2012 og 2013) søndager kl. 10.00-13.00. Barna deltar i høymessen kl. 11.00. Katekesen fortsetter søndag 27. november.