Katekese

Undervisning av førstekommunionsbarn, født 2012-2013, begynte søndag 18. september 2022. Neste gang: søndag 4. juni. Førstekommunion søndag 11. juni. Undervisningen begynner kl. 10 og varer til kl. 13. Barna deltar i høymessen.