Konfirmantundervisning

Konfirmasjon fant sted på Kristi Himmelfartsdag, 9. mai, 2024. Informasjon om forberedelse til konfirmasjon for nytt kull kommer senere.