Konfirmantundervisning

Konfirmasjonen fant sted søndag 30. april 2023 og ble forrettet av biskop Bernt Eidsvig.