Menighetsrådet

Sognepresten
Leder: Benedicte Persdotter Høst
Nestleder: Kåre Odland
Sekretær: Berit Elisabeth Andersen
Kasserer: sogneprest Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Menighetsrådsmedlemmer:
Jean Bonaparte Niyonsaba
Eva Purinszky
Ryszard Leszczynski
Krysztof Lewandowski
Årsmøte, med valg av nytt menighetsråd, skulle ha vært holdt på Palmesøndag, 5. april. Årsmøtet er imidlertid utsatt på grunn av koronapandemien. Ny dato kunngjøres senere.