Menighetsrådet

NB: Det blir valg på nytt menighetsråd etter høymessen søndag 20. november 2022.

Sittende menighetsråd:
Sognepresten
Leder: Benedicte Persdotter Høst
Nestleder: Kåre Odland
Sekretær: Berit Elisabeth Andersen
Kasserer: sogneprest Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Menighetsrådsmedlemmer:
Jean Bonaparte Niyonsaba
Eva Purinszky
Ryszard Leszczynski
Krysztof Lewandowski
Årsmøte, med valg av nytt menighetsråd, har vært utsatt på grunn av koronapandemien. Nytt valg holdes i november 2022. Frist for innlevering av forslag på kandidater er søndag 9. oktober.