Menighetsrådet

Nytt menighetsråd ble valgt 20. november 2022. Det konstituerte seg 1. desember og har følgende sammensetning:


Sognepresten
Leder: John Ernst Moen
Nestleder: Benedicte Persdotter Høst
Sekretær: p.t. Turid Fosby Elsness
Kasserer: sognepresten, p. Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Pastoralrådsrepresentant: John Ernst Moen
Caritas-kontakt: Turid Fosby Elsness
Katekesekoordinator: Benedicte Persdotter Høst
Menighetsrådsmedlemmer:
Gro Bell
Torill Juelsdatter
Michal Kajzer
Leszek Nowosad
Eva Purinszky
Økonomiråd: hele menighetsrådet