Menighetsrådet

Nytt menighetsråd ble valgt 12. mai 2024. Det har følgende sammensetning:
Pater Roman Kunkel omi
Torill Julsdatter
Kajzer Michal
John Ernst Moen
Leszek Nowosad
Benedicte Persdotter Høst
Eva Purinszky
Kim Erik Thinn
George Atayo