Menighetsrådet

Sognepresten
Leder: Benedicte Persdotter Høst
Nestleder: Kåre Odland
Sekretær: Berit Elisabeth Andersen
Kasserer: sogneprest Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Menighetsrådsmedlemmer:
Jean Bonaparte Niyonsaba
Eva Purinszky
Ryszard Leszczynski
Krysztof Lewandowski
Årsmøte, med valg av nytt menighetsråd, er utsatt på grunn av koronapandemien. Ny dato kunngjøres senere.