Menighetsrådet

Nytt menighetsråd ble valgt 20. november 2022. Det nye menighetsrådet konstituerte seg 1. desember 2022. Vervene fikk følgende fordeling:
Menighetsrådsformann: Pater Roman Kunkel OMI
Menighetsleder: John Ernst Moen
Menighetsleder, vara: Benedicte Persdotter Høst
Caritas-kontakt: Turid Fosby Elsness
Sekretær: Turid Fosby Elsness
Representant til pastoralrådsmøter: John Ernst Moen
Medlemmer:
Gro Bell
Torill Juelsdatter
Kajzer Michal
Leszek Nowosad
Eva Purinszky
Økonomiråd: Hele menighetsrådet
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz 
Kasserer: Pater Roman Kunkel