Om kirken

St. Peter kirke i Halden ble bygd på 1870-tallet, da byen het Fredrikshald. Den var tegnet av den kjente nederlandske arkitekten Pierre Cuypers, som blant mye annet også har tegnet Rijksmuseum i Amsterdam. Han tegnet opprinnelig et mye større kirkebygg, tilpasset en by med 10.000 innbyggere, men da man kom på at ikke alle de 10.000 var katolikker, ble planene betraktelig nedskalert, noe Cuypers meget motvillig skal ha gått med på. Det reelle antallet katolikker i Fredrikshald på 1870-tallet var ca. 20, men håpet var at dette tallet skulle stige, noe det da vitterlig har gjort siden den gang. St. Peter menighet teller nå ca. 735 medlemmer.