Om kirken

St. Peter kirke i Halden ble bygd på 1870-tallet, da byen het Fredrikshald. Den var tegnet av den kjente nederlandske arkitekten Pierre Cuypers, som blant mye annet også har tegnet Rijksmuseum i Amsterdam. Han tegnet opprinnelig et mye større kirkebygg, tilpasset en by med 10.000 innbyggere. Størrelsen ble betraktelig nedskalert før bygningen kunne reises. Antallet katolikker i Fredrikshald på 1870-tallet var ca. 20, men håpet var at dette tallet skulle stige, noe det da vitterlig har gjort siden den gang. St. Peter menighet teller i dag godt over 800 medlemmer.